Over ons

Onze missie

 • Fascinatio / Brainpark III vergroenen & verduurzamen.
 • Sociale verbondenheid vergroten bij bewoners en ondernemers door vrijwilligerswerk in de
  wijngaard.
 • De uitstraling en herkenbaarheid van de Abraham van Rijckevorselweg verbeteren en
  hittestress verminderen.
 • Social return / maatschappelijke betrokkenheid /educatie.
 • Samenwerking vergroten en lokale ondernemers betrekken.

Onze visie

 • Een stadswijngaard exploiteren die door vrijwilligers is aangeplant en door hen wordt onderhouden om zo duurzaam als mogelijk wijn te produceren.
 • Een eventueel batig jaarsaldo uit de opbrengsten van de (stads) wijngaard te investeren in (groen) projecten in Fascinatio.
 • Gronden en eventueel andere activa te verwerven om deze ten behoeve van de wijnbouw in te kunnen zetten, danwel dienstbaar te laten zijn aan de wijnbouw, welke gronden en andere activa noodzakelijk zijn voor het exploiteren van de (stads) wijngaard.
 • Een proeflokaal exploiteren om wijn te kunnen verkopen
  Het profileren door Nederlandse wijn aan te bieden.

Hans Tobé

Voorzitter

George Westerbeek

Algemeen bestuurslid

Rob Verduin

Secretaris / vicevoorzitter

Ela Lumme

Algemeen bestuurslid

Claudia Smulders

Penningmeester

Doelstelling van onze stichting

 • Stichting Sjatoo 010 (i.o.) exploiteert de stadswijngaard in Capelle aan den IJssel die door vrijwilligers is aangeplant en wordt onderhouden met als doel een biologische lokale wijn te produceren.
 • De stichting heeft tot doel, de samenlevingsopbouw in Fascinatio te bevorderen middels het exploiteren van een wijngaard.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk en stelt zich ten doel een eventueel batig jaarsaldo uit de opbrengsten van de wijngaard te ïnvesteren in (groen)projecten in Fascinatio
 • De stichting moet gronden kunnen verwerven met als doel deze ten behoeve van de wijnbouw in te kunnen zetten dan wel dienen verworven gronden dienstig te zijn aan , dan wel noodzakelijk zijn voor het exploiteren van de wijngaard