Beleidsplan

Met het idee van een stadswijngaard aan de noordzijde van de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van Fascinatio, wordt beoogd een nieuwe impuls te geven aan de vergroening van Fascinatio/Brainpark III en de entree naar Capelle een herkenbare en unieke uitstraling te geven.

Ook wordt daarmee de hittestress teruggedrongen. Het aanplanten van de wijngaard heeft mede als doel een positieve impuls te geven voor de wijk en haar bewoners/ondernemers op het vlak van samenlevingsopbouw en sociale cohesie.

Onze missie

 • Fascinatio / Brainpark III vergroenen & verduurzamen.
 • Sociale verbondenheid vergroten bij bewoners en ondernemers door vrijwilligerswerk in de
  wijngaard.
 • De uitstraling en herkenbaarheid van de Abraham van Rijckevorselweg verbeteren en
  hittestress verminderen.
 • Social return / maatschappelijke betrokkenheid /educatie.
 • Samenwerking vergroten en lokale ondernemers betrekken.

Statutaire doel (statuten van stichting Sjatoo010)

De stichting heeft ten doel de samenlevingsopbouw in Fascinatio te bevorderen door het exploiteren van de wijngaard en verder al hetgeen dat in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet het doel om winst te maken.

 • Het exploiteren van een (stads)wijngaard die door vrijwilligers is aangeplant en wordt onderhouden om zo duurzaam als mogelijk wijn te produceren;
 • Een eventueel batig jaarsaldo uit de opbrengsten van de (stads)wijngaard te investeren in (groen)projecten in Fascinatio;
 • Gronden en eventueel andere activa te verwerven om deze ten behoeve van de wijnbouw in te kunnen zetten, danwel dienstbaar te laten zijn aan de wijnbouw, welke gronden en andere activa noodzakelijk zijn voor het exploiteren van de wijngaard;
 • Het exploiteren van een proeflokaal om wijn te kunnen verkopen;
 • Educatie aan scholieren, bewoners, ondernemers en vrijwilligers.

De Wijngaard

De helling aan de noordzijde van de Abraham van Rijckevorselweg is uniek en bovendien op het zuiden georiënteerd wat de plek gunstig maakt voor wijnbouw.

De wijngaard bestaat uit de volgende locaties:

 • Proefgaard (aangelegd in 2019)
 • Midgaard (Fase 1, aangelegd in 2020)
 • Oostgaard (Fase 2, aangelegd in 2021)
 • West-gaard (Fase 3, planning aanleg 2024)
 • Bouw toolhouse (vrijwilligers en scholing, planning 2023)

Werving van gelden/verwachte opbrengsten

Maatschappelijk
 • Verbeterde leefbaarheid Fascinatio en omliggende wijken
 • Verbindende factor voor bewoners en ondernemers van de omliggende bedrijven
 • Mogelijkheden educatie aan scholieren, bewoners, ondernemers en vrijwilligers
 • Vergroening door een duurzame en structurele aanvulling
Financieel

De stichting werft fondsen bij gemeente, charitatieve instellingen en middels donatie van bedrijven of particulieren. Vanaf het derde jaar moet de wijngaard qua kosten/baten self supporting zijn en een netto opbrengst genereren. De stichting zal geen betaalde krachten in dienst hebben. Eventuele onkosten gemaakt door bestuur en/of vrijwilligers kunnen door de stichting worden vergoed.

Werkzaamheden van de stichting Sjatoo010

De stichting werkt met vrijwilligers/bewoners (inmiddels 39) en ondernemers die gezamenlijk de wijngaard aanleggen en onderhouden. Vanaf jaar 3 na aanplant kan er geoogst worden en vooralsnog zal het proces van vinificatie worden uitbesteed. Verder zal de stichting zich inzetten voor voorlichting en educatie. Eventuele positieve resultaten zullen worden geïnvesteerd in vergroening c.q. groenprojecten in Fascinatio en directe omgeving.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • HansTobé, voorzitter
 • Rob Verduin, secretaris / vicevoorzitter
 • Claudia Smulders, penningmeester
 • George Westerbeek, algemeen bestuurslid
 • Ela Lumme, algemeen bestuurslid


Het bestuur vergadert maandelijks en zal 1 x per jaar verslag doen van eventuele opbrengsten van de wijngaard en de uitkeringen ten behoeve van groenprojecten of investeringen.  Het bestuur van de stichting heeft geen betaalde krachten. Een eventuele beloning zal gemaximeerd zijn tot de wettelijke vrijwilligersvergoeding.

Stichting Sjatoo010 staat ingeschreven in het KvK onder nummer 77048466, RSIN 860883711